FORGOT YOUR DETAILS?

Bir kentin kendini anlatmak, kendini geliştirmek, kendine yeni şeyler katmak için nelere ihtiyacı vardır?

Bir kentin çok sevilmek için nelere sahip olması gerekir?

Bir kentin herkes tarafından beğenilmesi, güzel bulunması, güzelliğinin korunmuş ve kalıcı olması için neler yapılmalıdır?

Bir yerel yönetici, kentini daha güzel günlere taşımak için nelere ihtiyaç duyabilir?

Her yerel yöneticinin kendi kentinde yaşam kalitesini yükseltmek ve kentin her gün daha güzel projelerle gelişmesini sağlamak için kendini doğru ve etkili anlatmaya, iyi görünmeye ihtiyacı vardır.

EPR Yerel Yönetim Ajansı; kentlere özel projeler, kentlere özel yöresel ve kültürel içerikli etkinlikler tasarlayıp uygular.

EPR Yerel Yönetim Ajansı; özel sektör ile yerel yönetimleri bir araya getirerek kentlerin gelişimine ivme kazandıracak etkinlikler, yuvarlak masa buluşmaları, çalıştaylar düzenler.

EPR Yerel Yönetim Ajansı; kentlerin marka değerini yükseltebilmesine, turizm gelirlerini artırabilmesine, bir kentin hem kendi nüfusu hem de turist potansiyeli ile duygusal bağ kurabilmesine olanak sağlamak üzere kente özel festivaller düzenler.

EPR Yerel Yönetim Ajansı; yerel yöneticilerin hizmet sürelerince kendilerini kent halkına en iyi şekilde anlatabilmeleri ve etkin bir algı yönetimi gerçekleştirebilmeleri için Stratejik İletişim Planı oluşturmalarına katkıda bulunur ve bu planın uygulama süreçlerini yönetir.

EPR Yerel Yönetim Ajansı; bir kentin kurumsal yüzü olan kurumsal kimliğinin hazırlanması konusunda da yerel yöneticilerin en deneyimli çözüm ortağıdır.

EPR Yerel Yönetim Ajansı; belediye başkanlarının kendi hizmet sürelerini kapsayan Başkanlık Kitabı, kentin yerel yönetim hizmetlerini en iyi biçimde sunmak üzere Tanıtım Filmi hazırlar, yeni çağın gerektirdiği üzere kentleri dijital dünyada en güzel şekilde tanıtmak amacıyla Profesyonel Fotoğraf Çekimi gerçekleştirir, kentteki yerel yönetim yatırımlarını en etkili yolla duyurmak üzere Basın Toplantıları düzenler.

ÖZELKALEM DERGİSİ

Türkiye’nin en yağın yerel yönetim dergisi olan ve ülke genelinde bütün yerel yöneticilerin kendi mecraları olarak içtenlikle benimsediği Özelkalem Dergisi, EPR Yerel Yönetim Ajansı’nın ilk yayını.

2016 yılı Ocak ayında 9. yaşını bitiren Özelkalem Dergisi, Türkiye’nin her kentine ulaşıyor ve ilk sayısından bu yana Türkiye’nin her kentine yakından bakıyor. Yerel yöneticilerin hizmet anlayışını, kentlerinde inşa ettikleri hayatı, yerel yöneticilik prensiplerini ve kentleri ile ilgili hedeflerini her sayısında derinlemesine röportajlarla okurlarına aktaran Özelkalem Dergisi, aynı zamanda yerel yöneticilerin birbirleri arasında tarafsız bir iletişim köprüsü olarak da görülüyor.

Özelkalem Dergisi’nin özel dosyaları, her sayıda özel sektör ile yerel yönetimleri etkin biçimde bir araya getiriyor ve bu sayede kentlerdeki hizmet kalitesinin yükselmesine de yayıncılık desteği sağlamış oluyor.

ÖZELKALEM.TV

Türkiye’nin ilk yerel yönetim televizyonu olan Özelkalem.TV, yayınlarını internet üzerinden bütün dünyaya ulaştırıyor ve böylece Özelkalem.TV ekranında yer alan yerel yöneticiler, dünya genelinde bütün meslektaşlarına ulaşmış oluyor.

Özelkalem.TV, Türkiye genelinde bütün kentlerin, bütün yerel yöneticilerin kendi televizyonu olarak tarafsız yayıncılık yapıyor ve sadece yerel yönetimlere odaklanıyor.

Belediye başkanları, valiler, akademisyenler ve özel sektör temsilcileri, daha güzel bir Türkiye için yaptıkları, önerdikleri ve beklentileri ile Özelkalem.TV ekranlarından Türkiye’ye ve dünyaya ulaşıyor.

ÖZELKALEM.COM.TR

Türkiye’nin en aktif yerel yönetim portalı olan ve yerel yöneticiler tarafından da aktif olarak takip edilen Özelkalem.com.tr, kentlerin haberini günlük ve hatta anlık olarak dijital dünyaya taşıyor. Tıklanma oranları ile Türkiye’nin en popüler yerel yönetim portalı olma özelliğine de sahip olan ve tarafsızlığını korumayı her zaman başaran Özelkalem.com.tr, ulusal basında hiçbir zaman yer bulamayan yerel kent haberlerini de ilk günden bu yana çok önemsiyor ve yerel kent haberlerine geniş yer veriyor.

ÖZELKALEM DERGİSİ YEREL YÖNETİM ÖDÜLLERİ

Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri; kendi kenti için güzel işler yapan, kentine değer katan, kentinde herkes adına güzel bir yaşam inşa eden yerel yöneticilere bütün toplum adına teşekkür etmek, onları içtenlikle alkışlamak, onurlandırmak ve yeni yatırımlar için motive etmek amacıyla hayata geçirildi.

Ödül başvuruları her yıl belediye başkanları adına yapılıyor ve kendi alanlarında saygınlıkları, tarafsızlıkları, yetkinlikleri tartışmasız isimlerden oluşan bir Seçici Kurul tarafından değerlendiriliyor.

Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri Töreni, bu yıl 8. kez gerçekleştiriliyor.

Törene her yıl belediye başkanları ve valilerin yanı sıra akademik dünyada, iş dünyasından ve basından çok önemli konuklar katılıyor.

Törende her yıl sahne alan ve belediye başkanları ile valileri aynı şarkılarda buluşturan Yerel Yöneticiler Korosu da tören sonrası uzun süre konuşuluyor.

TRANS TALK CITIES

Kent içi ulaşımda Türkiye genelinde bütün kentlerin sorunlarının çözümü hedefi ile hayata geçirilen ve ilk yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Trans Talk Cities Uluslararası Kent İçi Ulaşım Çalıştayı, EPR Yerel Yönetim Ajansı’nın bir organizasyonu.

Trans Talk Cities’in ilk yılında İTÜ’nün yanı sıra Yalova Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi de akademik iş birliği ile Çalıştay’da yer aldı.

Trans Talk Cities 2015’in açılış konuşmasını T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun Bilgin yaptı.

2016 yılında Lojistik ana başlığı altında gerçekleştirilecek olan Trans Talk Cities’de

süreç yönetimi, akademik bir kurul tarafından planlanıyor.

Bütün Türkiye’den belediye başkanları, ulaştırma daire başkanları, iştirak yöneticileri, kent içi ulaşım konusunda uzman akademisyenler ve bu alanda üretim yapan özel sektör temsilcileri buluşuyor.

İki gün süren Trans Talk Cities kapsamında kent içi ulaşım konusu bütün yönleri ile ele alınıyor ve örnek proje sunumları yapılıyor.

Çalıştay sonrasında oturum konuşmalarını, sunumları ve makaleleri içerin bir Trans Talk Cities Çalıştay Kitabı hazırlanıyor.

GÜZEL BİR TÜRKİYE

Güzel Bir Türkiye projesi, EPR Yerel Yönetim Ajansı’nın  en büyük hayali.

Güzel bir Türkiye’nin mümkün olduğuna, yerel yöneticiler bunu gerçekten isterse bu hayalin gerçek olabileceğine, bu nedenle herkesin iş birliği yapması gerektiğine inanan EPR Yerel Yönetim Ajansı, güzel bir Türkiye hayali için attığı adımları somutlaştırmak, bu adımlara bir bütünlük ve süreklilik kazandırmak, daha geniş kitleler tarafından bu hayalin benimsenmesini sağlamak üzere harekete geçti ve Güzel Bir Türkiye projesi böyle doğdu.

81 ilin her birinden pilot alanlar seçilerek, bu alanın koşulları, gereklilikleri, evrensel örnekleri çerçevesinde gerçekleştirilecek olan ‘güzelleştirme’ çalışmalarının toplam adı.

Amaç; sokaklarıyla, parklarıyla, banklarıyla, kaldırımlarıyla, sokak lambalarıyla, çiçekleriyle, konsept çarşılarıyla, tabelalarıyla ve tabii insan ilişkileriyle güzel bir Türkiye.

EPR Yerel Yönetim Ajansı’nın organizasyonu, yerel yöneticilerin katılımı ve uzmanların iş birliği ile gerçekleştirilecek olan Güzel Bir Türkiye projesinde; Erdoğan Bilenser, Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, Dr. Y. Müh (Mimar) Doğan Hasol, Prof. Dr. Doğan Kuban, Prof. Dr. Ruşen Keleş, Prof. Dr. Önder Küçükerman, Prof. Dr. Mete Tapan, Prof. Dr. Handan Türkoğlu da Danışma kurulu Üyesi olarak yer alıyor.

ÖZELKALEM AKADEMİ

Yerel yönetimlerin daha doğru, daha etkin, daha kalıcı, kenti daha olumlu yönde geliştirici projeler üretebilmeleri, Özelkalem Akademi’nin öncelikli hedefi.

EPR Yerel Yönetim Ajansı altında çalışmalar yürüten Özelkalem Akademi bu hedef doğrultusunda yer düzeyden bütün yerel yönetim çalışanlarına yönelik eğitimler gerçekleştiriyor.

Özelkalem Akademi’nin programı; kentlerin günlük yaşam akışında iyileştirme çözümleri de dahil olmak üzere uluslararası kalite, katılımcı yönetim, belediye maliyesi, kent estetiği, görsel anlatım, belediye hizmetlerini tanıcı aktüel fotoğraf çekimi gibi çok farklı konularda eğitimleri içeriyor.

Eğitim içerikleri ve eğitmenler, söz konusu alanlarda uzman bir Akademik Kurul tarafından belirleniyor ve organize ediliyor.

Her biri 20 saat süren 45 dakikalık bu eğitimler sonrasında katılımcılara sertifika veriliyor.

Özelkalem Akademi’nin Akademik Kurulu, kentsel gelişime duyarlı ve bu alanda uzman çok değerli akademisyenlerden oluşuyor.

Prof. Dr. Cevat Geray

Prof. Dr. Ruşen Keleş

Prof. Dr. Mete Tapan

Prof. Dr. Rafet Bozdoğan

Prof. Dr. Önder Küçükerman

Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu

Prof. Dr. Handan Türkoğlu

Prof. Dr. Doğan Kuban

KENT VİTRİN

EPR Yerel Yönetim Ajansı, yerel yönetimlerin her yönden gelişimi için olumlu sonuçlar doğurabilecek çok farklı alanlarda kentlere fayda sunuyor.

Belediyecilik çalışmalarının niteliğini, verimliliğini ve kalitesini artıracak ürünler, çözümler, teknolojiler, uygulamalar ve hizmetler bir arada olursa, yerel yöneticiler de bütün bunlara güncel olarak tek bir yerden ulaşabilirse, belediyelerde işler çok daha hızlı yürür düşüncesinden yola çıkan EPR Yerel Yönetim Ajansı, Kent Vitrin’i bir ‘yerel yönetim çarşısı’ yaklaşımıyla hayata geçiriyor.

Yerel yönetimlere yönelik ürün, hizmet, teknoloji ya da sistem üreten markalar, fiyatlı fiyatsız ürün seçeneklerini, kampanyalarını, yeniliklerini, rakiplerine göre avantajlarını bu vitrinde kolaylıkla sergileyebilecek.

Nitelikli üretim yapan, büyük hedefleri olan ancak büyümek için daha fazla kente daha ekonomik yollarla ulaşmanın olanaklarını arayan markalar da Kent Vitrin sayesinde kendilerini yerel yöneticilere rahatlıkla gösterebilecek.

Yerel yöneticilere ulaşmak isteyen markalar, Kent Vitrin sayesinde rakiplerinin önüne geçebilecek.

KENT KATALOG

EPR Yerel Yönetim Ajansı’nın belediyelere yönelik yayıncılık hizmetlerinden bir başkası da Kent Katalog.

Kent Katalog; kentin ihtiyacı olan hizmetleri ve ürünleri kolayca bulabilmek, en doğru tedarikçiye ulaşabilmek, kenti için en kazançlı ürüne kısa sürede erişebilmek isteyen yerel yöneticiler için hazırlanıyor.

İyi bir hizmet için gerekli seçenek, kalite, yeni fikir, yöntem, ekip ihtiyaçlarına yönelik çözüm sunan on binlerce markanın güncel bütün iletişim bilgileri bu katalog için toplanıyor.

Yurtdışında da Türkiye’nin yerel yönetim ekipmanları ve ihtiyaçlarına yönelik güncel bir başvuru kaynağı olarak kullanılmak üzere hazırlanan Kent Katalog, Türkçe İngilizce ve 900 sayfa olarak tasarlanıyor.

Türkiye’deki bütün yerel yöneticilere, kamu kurumlarına, bakanlıklara, toplu konu şirketlerine, Türkiye’nin yurtdışındaki Ticari Ataşeliklerine gönderilecek olan Kent Katalog; iş ve inşaat makineleri, yerel yönetim hizmet araçları, belediye demirbaş ve tüketim malzemeleri, yönlendirme sistemleri, otomasyon sistemleri, yazılım, peyzaj donatıları, kent mobilyaları, çevre teknolojileri gibi pek çok farklı sektörden markayı kapsıyor.

PRESENT
TOP