FORGOT YOUR DETAILS?

GÜZEL BİR TÜRKİYE

Güzel Bir Türkiye projesi, EPR Yerel Yönetim Ajansı’nın en büyük hayali.

Güzel bir Türkiye’nin mümkün olduğuna, yerel yöneticiler bunu gerçekten isterse bu hayalin gerçek olabileceğine, bu nedenle herkesin iş birliği yapması gerektiğine inanan EPR Yerel Yönetim Ajansı, güzel bir Türkiye hayali için attığı adımları somutlaştırmak, bu adımlara bir bütünlük ve süreklilik kazandırmak, daha geniş kitleler tarafından bu hayalin benimsenmesini sağlamak üzere harekete geçti ve Güzel Bir Türkiye projesi böyle doğdu.

81 ilin her birinden pilot alanlar seçilerek, bu alanın koşulları, gereklilikleri, evrensel örnekleri çerçevesinde gerçekleştirilecek olan ‘güzelleştirme’ çalışmalarının toplam adı.

Amaç; sokaklarıyla, parklarıyla, banklarıyla, kaldırımlarıyla, sokak lambalarıyla, çiçekleriyle, konsept çarşılarıyla, tabelalarıyla ve tabii insan ilişkileriyle güzel bir Türkiye.

EPR Yerel Yönetim Ajansı’nın organizasyonu, yerel yöneticilerin katılımı ve uzmanların iş birliği ile gerçekleştirilecek olan Güzel Bir Türkiye projesinde; Erdoğan Bilenser, Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, Dr. Y. Müh (Mimar) Doğan Hasol, Prof. Dr. Doğan Kuban, Prof. Dr. Ruşen Keleş, Prof. Dr. Önder Küçükerman, Prof. Dr. Mete Tapan, Prof. Dr. Handan Türkoğlu da Danışma kurulu Üyesi olarak yer alıyor.

TOP