FORGOT YOUR DETAILS?

ÖZELKALEM AKADEMİ

Yerel yönetimlerin daha doğru, daha etkin, daha kalıcı, kenti daha olumlu yönde geliştirici projeler üretebilmeleri, Özelkalem Akademi’nin öncelikli hedefi.

EPR Yerel Yönetim Ajansı altında çalışmalar yürüten Özelkalem Akademi bu hedef doğrultusunda yer düzeyden bütün yerel yönetim çalışanlarına yönelik eğitimler gerçekleştiriyor.

Özelkalem Akademi’nin programı; kentlerin günlük yaşam akışında iyileştirme çözümleri de dahil olmak üzere uluslararası kalite, katılımcı yönetim, belediye maliyesi, kent estetiği, görsel anlatım, belediye hizmetlerini tanıcı aktüel fotoğraf çekimi gibi çok farklı konularda eğitimleri içeriyor.

Eğitim içerikleri ve eğitmenler, söz konusu alanlarda uzman bir Akademik Kurul tarafından belirleniyor ve organize ediliyor.

Her biri 20 saat süren 45 dakikalık bu eğitimler sonrasında katılımcılara sertifika veriliyor.

Özelkalem Akademi’nin Akademik Kurulu, kentsel gelişime duyarlı ve bu alanda uzman çok değerli akademisyenlerden oluşuyor.

Prof. Dr. Cevat Geray
Prof. Dr. Ruşen Keleş
Prof. Dr. Mete Tapan
Prof. Dr. Rafet Bozdoğan
Prof. Dr. Önder Küçükerman
Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu
Prof. Dr. Handan Türkoğlu
Prof. Dr. Doğan Kuban

TOP